Groep: Plaats Locatie Tijd Doelgroep Trainers Activiteit
Groep 1 Oudenbosch, dinsdag

Gymzaal de Bukehof

Olmenstaat 1

18.00 uur 19.00 uur 6 tot 10 jaar Robin, Sven en Veroniek Kennis maken met freerunning
Groep 2 Oudenbosch, dinsdag

Gymzaal de Bukehof

Olmenstaat 1

19.00 uur 20.00 uur

10 tot 12 jaar Robin, Sven en Veroniek Freerunning

Groep 3

 

Oudenbosch,

dinsdag

Gymzaal de Bukehof

Olmenstaat 1

20.00 uur 21.00 uur

11+ Robin, Doom Freerunning gevorderden

 

De 1ste groep:

De eerste groep is een startgroep voor kinderen die voor het kennis komen maken met het freerunnen. In deze groep zitten kinderen van 6 tot ongeveer 10 jaar. Ook als uw zoon of dochter 11 of 12 jaar is kan het voorkomen dat hij/zij zal starten in deze groep. Afhankelijk van de motorische vaardigheden die uw zoon of dochter wordt gekeken of hij/zij door kan stromen naar de tweede groep.   

 

In de eerste groep staat het kennis maken met freerunnen centraal. Daarnaast wordt er ingespeeld op de sociale vaardigheden van het kind zoals het wachten op de beurt, het contact maken met andere kinderen, leren omgaan met feedback, leren omgaan met correcties, aannemen van complimenten etc.  Er wordt nadrukkelijk gelet op pestgedrag en hier wordt ook adequaat op gereageerd.

De onderstaande motorische vaardigheden staan centraal:

 • Het leren valbreken
 • Angst overwinnen voor hoogte, maar ook voor diepte en om achterover te vallen.
 • Beginnende vaults. (Vaults zijn op verschillende manieren hindernissen passeren)
 • Een begin maken met verschillende salto vormen (bijvoorbeeld de back en front flip)
 • Klim- en klautervaardigheden
 • Springen naar obstakels
 • Grondvormen (zoals op je handen kunnen staan etc.)
 • Minimale krachttraining
 • Stabiliteit en balans training voor beginners

 

De 2e groep:

In de tweede groep zitten kinderen die minimaal 1 jaar ervaring hebben vanuit de eerste groep of motorisch vaardiger zijn ten opzichte van de eerste groep. De leeftijd ligt tussen de 10 en 12 jaar. Ook hier kunnen uitzonderingen op worden gemaakt.  Leeftijd en niveau zijn dus in samenhang met elkaar.

 

In de tweede groep staat het verdiepen van motorische skills / vaardigheden centraal. De kinderen krijgen dus een stukje verdieping over wat ze bij de eerste groep gedaan hebben. Er wordt meer ingespeeld op de technische aspecten en hoe bepaalde bewegingen stond stand komen. Ook de sociale vaardigeden worden behandeld en respect staat in deze groep centraal. Deze groep moet leren dat ze allemaal dezelfde passie hebben voor het freerunnen, ieder op zijn of haar eigen niveau en dat iedereen erbij hoort. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 

De motorische vaardigheden die bij deze groep aanbod komen zijn.

 • Verdieping van het valbreken en struikelen
 • Complexere Vaults training in combinatie van lage en hoge obstakels
 • Het werken naar 1 vanger of zelfs back en front flip zonder hulp
 • Aanleren van andere flips (Wall flip, side flip, contra salto, gainers etc.)
 • Pressecions
 • Parkour / hindernisbanen
 • Verdieping op, van en naar obstakels
 • Verdieping op grondvormen (breakdance vormen)
 • Krachttraining
 • Verdieping stabiliteit en training
 • Werken naar zelfstandigheid

 

De 3e groep:

In derde groep zitten kinderen en jongeren vanaf 13 jaar. In deze groep zitten jongeren die al enige ervaring hebben opgedaan binnen de tweede groep. Maar ook jongeren die voor het eerst in aanraking komen met freerunnen. Deze groep is qua niveau erg divers. De trainers en assistenten uit de vorige groepen trainen onder andere met deze groep mee. Binnen deze groep staat respect en zelfstandigheid centraal. In de tweede groep wordt er heel veel gecoacht een aanwijzingen gegeven vanuit de trainers en assistenten. Bij deze groep draait het om zelfreflectie en video analyses. Je geeft je zelf feedback of vraagt feedback aan de trainers.

 

De motorische waardigheden die bij deze groep aanbod komen:

 • Verder ontwikkelen en combinaties van de motorische skills van groep 1 en 2.