Oudenbosch

In Oudenbosch trainen wij in de gymzaal van basisschool de Bukehof op dinsdagavond.

Basisschool de Bukehof

Adres: Olmenstraat 1, Oudenbosch

Trainingstijd:

  • dinsdag 18:00 u tot 19:00 u (1e groep) leeftijd 6-ongeveer 13 jaar
  • dinsdag 19:00 u tot 20:00 u (2e groep) leeftijd 6-ongeveer 13 jaar
  • dinsdag 20:00 u tot 21:00 u (3e groep) leeftijd 11+ (gevorderden)

 

 

Gymzaal baissschool De Bukehof

Gymzaal basisschool De Bukehof

Olmenstraat 1, Oudenbosch