Wat doe je bij een “Arab”?

Een Arab lijdt af van een stukje grondtraining. Een Arabier is te vergelijken met een radslag / handstand. Dit vormt toch wel de basistraining van het grond gedeelte. Vanuit hier worden diepere en moeilijkere vaardigheden aangeleerd.